Logo

БМЧК БУРГАС И ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” СТАРТИРАТ ПРОЕКТ VIА

Loading

Учениците от Va и Vб клас с огромен интерес се включиха в обучението по проект на VIA – световна образователна програма с признати добри практики за детска пътна безопасност.

С помощта на  иновативен и структуриран подход към преподаването и ученето,  през месеците ноември и декември учениците ще се запознаят с връзката между ценността на живота и превенцията на пътната безопасност.

Обучаващите доброволци припомниха пътните знаци и правилата за безопасно придвижване с велосипеди, тротинетки както и правилата за правилното пресичане на пътното платно.

Безопасността на пътя е споделена отговорност. Нека всички участници в движението, да дадат своя принос за безопасността,  опазването на живота и здравето на участниците в движението.

Призоваваме всички родители да дават личен пример като спазват правилата за движение по пътищата! Животът и здравето на децата ни са наша отговорност!