Logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ

Loading

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомняме Ви, че съгласно Заповед № РД – 09 – 1805/31. 08. 2021 г. на министъра на образованието и науката:

Националните външни оценявания са, както следва:

  • ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ) – на 14.06.2022 г. начало: 10:00 часа
  • МАТЕМАТИКА – на 16.06.2022 г. начало: 10:00 часа
  • ЧУЖД ЕЗИК (по желание на ученика) – на 17.06.2022 г. начало: 10:00 часа

Ученикът се явява в училищния двор най-късно в 9:15 ч. 

Допуска се да влезе в сградата на училището след проверка на документ за самоличност, който може да бъде: лична карта, ученическа лична карта, ученическата книжка, задграничен паспорт и служебната бележка за допускане до национално външно оценяване.

Влиза в изпитната зала и заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не покъсно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.

Носи 2 химикала, които пишат с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика  и чертожни инструменти.

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ УСПЕХ!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

на основание Заповед № РД -01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед №РД09-856/09. 04. 2021 г. на министъра на образованието и науката от 26.04.2021г./понеделник/ присъственото обучение за учениците от V – VII клас ще се проведе при спазването на следния график:

от 26. 04. 2021 г. – 29. 04. 2021 г. присъствено се обучават учениците от V клас  

Учениците от VI и VII клас продължават да се обучават в е-среда от разстояние в MsTeams.

ДНЕВЕН РЕЖИМ – II СРОК