Logo

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-09-3472/27. 11. 2021 г. на Министъра на образованието и науката, 03. 02. 2021  г. /сряда/ е определен замеждусрочна ваканция за  учениците от I – VII клас.  

От 04. 02. 2021 г. /четвъртък/  започва втори учебен срок за учебната 2020/2021 година при следния дневен режим:

I смяна – I клас, V – VII клас

II смяна – II – IV клас

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ – II СРОК

В меню Документи / Графици са публикувани Седмичното разписание за втори учебен срок, Графика за консултации по предмети от УУП и Графика за консултиране на ученици и родители.

Съгласно Заповед РД -01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, присъственото обучение за учениците от V – ХII клас ще се проведе при спазването на следния график:

от 04. 02. 2021 г. – 17. 02. 2021 г. присъствено се обучават учениците от VII, VIII и XII клас  
от 18. 02. 2021 г. – 02. 03. 2021 г. присъствено се обучават учениците от V,  X и XI клас  
от 04. 03. 2021 г. – 17. 03. 2021 г. присъствено се обучават учениците от VI, IX и XII клас  

Извън посочените периоди учениците от V – VII клас продължават да се обучават в е-среда от разстояние в MsTeams.