ГРАФИЦИ

График на учебния процес през учебната 2018/2019 година  
   
Дневно разписание  
   
Схема на класните стаи  
   
Седмично разписание – Начален етап – II срок  
   
Седмично разписание – Прогимназиален етап – II срок  
   
График за контролни работи – Начален етап – II срок  
   
График за класни и контролни работи – Прогимназиален етап – II срок  
   
График за консултации по предмети от Училищния учебен план – II срок  
   
График за консултиране на ученици и родители – II срок  
   

 
 
Седмично разписание – Начален етап – I срок  
   
Седмично разписание – Прогимназиален етап – I срок  
   
График за класни и контролни работи – Прогимназиален етап – I срок  
   
График за контролни работи – Начален етап – I срок  
   
График за консултации по предмети от Училищния учебен план – I срок  
   
График за консултиране на ученици и родители – I срок  

Иновативно училище