Logo

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ENGLISH ADVENTURE

Loading

На 23. 11. 2023 г. ученици от IIIа и IIIб клас, група Занимания по интереси “English adventure”, с ръководител ст.учител Радка Ангелова, се включиха в провеждане на упражнение със студенти от Колеж по туризъм – специалност “Организация и управление на хотел и ресторант”. 
Тема на упражнението беше: Професионално ориентиране в часовете по английски език. Полза и възможности за реализиране. Обслужване на гости при специално събитие.
В кабинет – “Ресторант” учениците бяха посрещнати и поздравени на английски език.
Студентите демонстрираха на учениците работен процес по обслужване на гости в реална среда с примерно четиристепенно меню. Сервираха различни напитки, показаха на учениците различни техники на сервиране и отсервиране, при спазване на санитарно-хигиенни изисквания. 
Срещата имаше за цел да запознае учениците с технологичния работен процес по обслужване на гости в реална работна среда и на английски език. 
Професионалното ориентиране през целия живот е постоянен процес, който позволява  във всяка възраст и през целия си живот, да оценяваме своите умения, компетентности и интереси, да вземаме решения, свързани с образованието, обучението и заетостта, както и да направляваме личното си развитие по отношение на образованието и обучението.