Logo

ПОКАНА

Loading

 

Заповядайте на тържественото откриване

на учебната 2022/2023 година

в ОУ “Васил Априлов” – гр.Бургас, 

което ще се състои на 15.09.2022г.

от 9,00 ч. в двора на училището!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

ПОКАНА

Loading

На основание чл.7 ал.2 т.2, чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването,
устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата
КАНЯ излъчените /на проведените родителски срещи по чл.7 ал.2 т.1б от посочения Правилник/ представители от родители да вземат участие в Събрание на родителите за провеждане на избор на Обществен съвет на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас, което ще се проведе на 8 декември 2016г. от 18 часа в сградата на училището – зала III етаж при следния дневен ред:

1.Информация за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към училището.
2.Избор на 6 /шест/ членове на Обществен съвет на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас.
3.Избор на 3 /трима/ резервни членове на Обществения съвет.

С уважение,
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор