ОЛИМПИАДА БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЛАСТЕН КРЪГ

Областният кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование ще се състои на 19.02.2023 г. в ОУ “Васил Априлов”, гр. Бургас. 
Учениците следва да се явят в сградата на училището до 8:15 часа с документ за самоличност. 
Могат да ползват син химикал и непрограмируем калкулатор. 
 
 
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ: