Logo

ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ НА БМЧК ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Loading

Отборът на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас се класира на пето място в Областния кръг на състезанието по първа долекарска помощ на БМЧК на 11.05.2023 г. Участваха ученици на възраст от 12 до 14 години, които имаха 6 месечно обучение, включващо 10 различни теми. Част от тях са кръвотечение, счупване и изгаряне. Целта беше да се демонстрират умения за справяне с различни ситуации при бедствия, аварии и катастрофи и възможностите за третиране на нараняванията на пострадалите.
Участниците преминаха последователно през 9 пункта, разположени на различни места в Морската градина. Като на кино доброволци от БМЧК възпроизведоха инцидент по време на концерт, катастрофа с блъснат пешеходец, изгаряне и ухапване от куче по време на пикник, падане и счупване на бедрена кост, състояние на инфаркт. Трябваше да се окаже първа помощ, да се осъществи връзка със спешен номер 112, да се направят нужните превръзки според травмата, да се обездвижи горен и долен крайник, да се извърши правилно изкуствено дишане на бебе и възрастен. Състезателите обгрижваха пострадалите до пристигане на лекарски екип. Съдиите оценяваха качества като бързина, екипност, съобразителност. Оказването на първа помощ на пострадал в рамките на първите 6-8 минути след възникване на инцидент е жизнено важно, затова целта на БМЧК е да бъдат обучени повече млади хора по темата.
Нашият отбор се справи с предизвикателството технично и в посоченото време. Отговори успешно на въпросите за създаване и история на Червения къст.
Поздравления за добрата екипна работа на момичетата и на медицинската сестра Христина Миндова за професионализма и мотивацията в обучението на доброволците:

Ива Александрова Стойкова – VI г клас – лидер на отбора
Калина Иванова Янева – VI г клас
Катерина Георгиева Стойнова – VI б клас
Габриела Георгиева Зафирова – VI б клас
Николета Савова Георгиева – VI б клас