Logo

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТНОВО ЗАЕДНО”

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП „Отново заедно“. Ръководители на ученическите туристически пътувания по Национална програма “Отново заедно”, МОН, 2022 година са Светла Филипова и Радка Ангелова – за начален етап, Йорданка Трифонова и Анна Михайлова – за прогимназиален етап. Ученическото туристическо пътуване ще бъде в периода 08 август 2022 г. – 13 август 2022 г.

Заявление за включване на ученици в НП „Отново заедно“, ще се приемат онлайн на e-mail [email protected] и на място в училището при техническия организатор от 22.06.2022 г. до 01.07.2022 г. Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извършва подбор за участие на ученици в НП “Отново заедно”, 2022 г.,  въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Критериите са описани в заявлението.

Следва всеки родител, който кандидатства, да попълни заявлението и да приложи документи, където е необходимо. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните 49 деца за вземане на решение от педагогическия съвет.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕНИК В НП “ОТНОВО ЗАЕДНО”