2022/2023 Награди

Мартин Ясенов Янев I а клас
Мартин Ясенов Янев I а клас
Георги Георгиев Николов II б клас
        Марина Асенова Кирова V в клас 
Елизабет Иванова Китенова II б клас