2022/2023 Награди

Мартин Ясенов Янев I а клас
Мартин Ясенов Янев I а клас
Георги Георгиев Николов II б клас
        Марина Асенова Кирова V в клас 
Елизабет Иванова Китенова II б клас
 

 Георги Георгиев Николов II б клас

 

 II б клас
            Мартин Ясенов Янев I а клас
 Лъчезар Томов IV a клас
 Лъчезар Томов IV a клас
 Лъчезар Томов IV a клас
Елизабет Китенова II б клас
 

Мартин Ясенов Янев I а клас

Мария Писарева VI а клас