Logo

Национална програма “Иновации в действие”

Loading

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

“ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации, чрез училищна мобилност, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.

МОДУЛИ: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“

МОДУЛ 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“

МОДУЛ 2: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

 

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ

ПО МОДУЛ 1  „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И
МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА, ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ И ПРОДУКТИ ПРЕДСТАВЯЩИ ОБМЕНА НА ИНОВАЦИИ“

Дейности: 
Сключен договор за сътрудничество  и обмяна на иновации между иновативно Основно училище “Васил Априлов” – Бургас и иновативно Основно училище “Иван Вазов” – Русе 

 

Срок на изпълнение: Срокът на действие на НП “Иновации в действие” за 2019 г.

 

 

ПЛАНИРАНИ МОБИЛНОСТИ:

01. 10. 2019 г. – 29. 11. 2019 г.

Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата:

 22.10.2019 г. – 24. 10. 2019 г. 9 учители и 2 ученици от ОУ „Иван Вазов“, – Русе ще наблюдава иновацията в първи и втори клас в ОУ „Васил Априлов“ – Бургас;

13.11.2019 г. – 15. 11. 2019 г. 7 учители и 2 ученици от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас ще наблюдава иновацията в пети и шести клас в ОУ „Иван Вазов“, – Русе;

В периода 22. 10. 2019 г.– 24. 10. 2019 г. се осъществи планирана мобилност с домакин иновативно ОУ “Васил Априлов”- Бургас.

По време на мобилността на учителите и учениците от иновативно ОУ „Иван Вазов“ – Русе беше презентирана иновацията “УЧЕНИЦИ – ГРАЖДАНИ – ЛИЧНОСТИ”, чиято цел е в нетрадиционна учебна среда да се формира система от знания, практически умения и компетентности за създаване на по-творческа, интересна и значима личност;  учебните програми за I и  II клас по избираеми и факултативни учебни часове по околен свят, както и самата организация на иновативния ден – „Как го правим ние – споделяне на опит, трудности, предизвикателства, решения“.

Гостуващи педагогически специалисти и ученици станаха част от иновативния ден и наблюдаваха уроци в часовете по Околен свят – ИУЧ в I клас, по глобална тема: Технологии и бизнесклутура  – „Откъде идват парите и къде отиват?“ и „Семеен личен бюджет“, а в часовете по Околен свят – ИУЧ –  II клас – „Исторически форми на парите“ и „История на парите“, взеха участие и  в работата на терен в часовете по Околен свят – ФУЧ за I клас – „Моята спестовна касичка“ и  „Харчи разумно“;  II – клас – „Парите ми позволяват да правя избор“ и  „Какво ще стане ако ….?“ 

Общо 170 ученици и 7 преподаватели взеха участие в представянето на иновативната практика.

Гост на изпълнението на мобилността беше г-жа Венета Иванова – старши експерт по Български език и литература, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, РУО – Бургас.

Партньорите споделиха прекрасните си впечатления от представената иновация и организацията на иновативния ден. Създаде се позитивна работна среда, творческа атмосфера и незабравими спомени.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА:  “УЧЕНИЦИ – ГРАЖДАНИ – ЛИЧНОСТИ” 

 

АЛБУМ “МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ В ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС”

 

РАВНИС ПО БУРГАСКОТО ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

В периода 13. 11. 2019 г.– 15. 11. 2019 г. се осъществи планирана мобилност с домакин иновативно ОУ “Иван Вазов”- Русе. Училището домакин представи разработените учебни програми по иновативен за българското училище учебен предмет „Устойчиво развитие в демократично общество“, който се изучава в часове за разширена подготовка в 5 и 6 клас. Учебното съдържание съдейства за изграждане на физически и морално здрави личности с ярко изградено гражданско съзнание. Формира национално самосъзнание, утвърждава идентичност, възпитава съпричастност към глобалните процеси в света, стимулира познаване на световните културни ценности. Иновативните процеси и продукти бяха представени в своето пряко приложение в училищния живот и в реална среда в учебни часове. Бяха наблюдавани три иновативни урока със следните теми: “Грижа за нашата местна околна среда”, “Въведение в икономиката” и “Чувствата и техните проявления. Емоционална интелигентност”.
Повече от 80 ученици от училището – домакин участваха в представянето на иновативните практики. 
ВИДЕО АЛБУМ “МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ В ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – РУСЕ”

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ

ПО МОДУЛ 2: „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ НА УЧИЛИЩА, КОИТО НЕ СА В СПИСЪКА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА, НО СА ВКЛЮЧЕНИ В НП”

Дейности: 
Сключен договор за сътрудничество  и обмяна на иновации между иновативно Основно училище “Васил Априлов” – Бургас и  Основно училище “Св. Иван Рилски” – Хасково 

 

Срок на изпълнение: Срокът на действие на НП “Иновации в действие” за 2019 г.

 

 

ПЛАНИРАНА МОБИЛНОСТ:

01. 11. 2019 г. – 29. 11. 2019 г.

Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата:

 21.11.2019 г. – 22. 11. 2019 г. 6 учители и 4 ученици от ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково ще наблюдават иновацията в първи и втори клас в ОУ „Васил Априлов“ – Бургас;

В периода 21. 11. 2019 г.– 22. 11. 2019 г. се осъществи планирана мобилност с домакин иновативно ОУ “Васил Априлов”- Бургас.

По време на мобилността на учителите и учениците от иновативно ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково беше презентирана иновацията “УЧЕНИЦИ – ГРАЖДАНИ – ЛИЧНОСТИ”, чиято цел е в нетрадиционна учебна среда да се формира система от знания, практически умения и компетентности за създаване на по-творческа, интересна и значима личност;  учебните програми за I и  II клас по избираеми и факултативни учебни часове по околен свят, както и самата организация на иновативния ден – „Как го правим ние – споделяне на опит, трудности, предизвикателства, решения“.

Гостуващи педагогически специалисти и ученици станаха част от иновативния ден и наблюдаваха уроци в часовете по Околен свят – ИУЧ в I клас, по глобална тема: Технологии и бизнесклутура  – „Парите ми позволяват да правя избор“ и „Пътят на стоката“, а в часовете по Околен свят – ИУЧ –  II клас – „Стоки и услуги“ и „Аз съм потребител“, взеха участие и  в работата на терен в часовете по Околен свят – ФУЧ за I клас – „Пътят на стоката“ – посещение във фабриката на  един от водещите производители на бисквити, мини кексове и шоколадови бонбони в България;  II – клас – „Природни ресурси“. 

Общо 170 ученици и 7 преподаватели взеха участие в представянето на иновативната практика.

Партньорите споделиха прекрасните си впечатления от наблюдаваната иновация, разказаха за иновацията в тяхното училища и изразиха желание партньорството да продължи.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: “УЧЕНИЦИ – ГРАЖДАНИ – ЛИЧНОСТИ” 

 

АЛБУМ “МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И
МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ В ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС”