На вниманието на родителите!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

5, 6 и 7 клас

27 януари 2014 г. – 18 часа

МЕЖДУВРЕМЕННО, ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВИ СРОК НА

УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА,

МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ

КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.