Logo

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Loading

На 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността.

Толерантността  е хармония в многообразието. Добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

На този ден имаме  чудесната възможност още веднъж да подчертаем значението на уважението към различията. Във връзка с това в  ОУ„Васил Априлов“ се проведоха различни инициативи, посветени на толерантността.

В прогимназиален етап председателите на класовете представиха презентации на тема: „Защо трябва да сме толерантни?“.  Заедно изготвиха табла и писаха послания за толерантност. По-големите ученици от Ученическия съвет влязоха в ролята на учители и проведоха с първокласниците „Урок по толерантност“.  Председателите на 3 и 4 клас представиха на съучениците си презентации и приказки по темата, а учениците от група ЦОУД 3 клас направиха дърво на толерантността.

Мероприятията преминаха  много емоционално и ни напомниха още веднъж, че колкото да сме различни и многоцветни, можем да се уважаваме и приемаме, можем да се разбираме и да творим заедно.