Архив за 30.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ ИМ

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ - ГИМНАЗИСТИ, Подаване на Заявление за участие в приема на първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас за учебната 2020/2021 година по Наредба № 10/01. 09. 2016 г. е в срок от 03. 07. 2020 г. до 07. 07. 2020 г.  ПОДАВАНЕТО [още]