Logo

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ ИМ

Loading

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИ,
Подаване на Заявление за участие в приема на първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас за учебната 2020/2021 година по Наредба № 10/01. 09. 2016 г. е в срок от 03. 07. 2020 г. до 07. 07. 2020 г

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ СТАВА ПО ДВА НАЧИНА:

1. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения.

Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство. След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си. Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго Заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.                                                                           
НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ОНЛАЙН

 

2. Подаване на Заявление в ОУ „Васил Априлов“ – Бургас, което е училище-гнездо.
Работното време на Комисията по приемане на документи е

от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Заявлението можете да изтеглите от прикачения файл и да попълните в къщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училище и да попълните на място. Паралелките са изложени в училище на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен.
В училище ще Ви бъде направена проверка в електронната система дали не сте въвели електронно Заявление. Ако се установи, че вече имате такова, друго Заявление няма да Ви бъде прието. При условие, че няма регистрирано Заявление в електронната система, Вашето Заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат. Следващата стъпка е Заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира Заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в три екземпляра и ще Ви предостави единият. С това Заявлението Ви е прието.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Служебна бележка резултатите от изпитите
2. Свидетелство за завършено основно образование
3. Медицинско свидетелство при кандидатстване в паралелки със специалности от професии

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС

 

НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕМ УСПЕХ!