Logo

22 АПРИЛ – ДЕН НА ЗЕМЯТА

Loading

Тя е една – 
нашата планета Земя!

На 21 април  иновативния ден на учениците от I клас бе посветен на Световния ден на планетата Земя. Първокласниците научиха, че нарушаването на равновесието в природата влияе върху здравето на човека. Чрез игра разбраха как разделно се събират опаковки и посетиха Мобилен център за разделно събиране на отпадъци. Подредиха изложба “Не изхвърляй! Живей в кръговрата!” Запознаха се с производството на тетрадки от рециклирана хартия и с “еко-етикет”. Обучението завърши с еко-парад на детската мода от отпадъчни материали. 
Денят бе вълнуващ за малки и големи. Ден, в който успяхме да докажем, че сме загрижени и искаме да опазим нашия единствен дом – планетата Земя.