ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

на основание Заповед № РД -01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед №РД09-856/09. 04. 2021 г. на министъра на образованието и науката от 26.04.2021г./понеделник/ присъственото обучение за учениците от V – VII клас ще се проведе при спазването на следния график:

от 26. 04. 2021 г. – 29. 04. 2021 г. присъствено се обучават учениците от V клас  

Учениците от VI и VII клас продължават да се обучават в е-среда от разстояние в MsTeams.

ДНЕВЕН РЕЖИМ – II СРОК