Logo

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ДЕЦА

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 03. 06. 2024 г. в 12,00 часа в Електронната система за записване в първи клас бяха обявени резултатите от първо класиране на приетите в първи клас деца.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ДЕЦА 

Документи за записване на класираните ученици се подават в сградата на училището –

от  05. 06  до 12. 06. 2023 г., от 8,00 ч. – 18,00 ч., стая № 11

Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители и необходимостта от подготовка на изборните секции в училищната сграда работното време на комисията за записване на класираните деца за дните 07. 06. 2024 г. и 10. 06. 2024 г. е както следва:

07. 06. 2024 г.  от 8,00 ч. – 13,00 ч.,

10. 06. 2024 г.  от 13,00 ч. – 18,00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

 1. Заявление за записване на ученик в първи клас с регистрационен формуляр към него (по образец на училището);
 2. Декларация за обработване на лични данни (по образец на училището);
 3. Декларация за съгласие за публикуване на снимки, свързани с учебната, извънкласната и извънучилищната дейност на официалният сайт и фейсбук страница на училището (по образец на училището);
 4. Заявление за включване в група ЦОУД (по образец на училището);
 5. Заявление за ИУЧ, ФУЧ и УЧ по спортни дейности (по образец);
 6. Удостоверение за раждане – копие;
 7. Лична карта на родител/ настойник на детето (за сверяване на данни);
 8. Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас (оригинал);
 9. Лична амбулаторна карта на детето / Талон 5 и 6 от личния лекар (предоставят се най-късно до 13.09. 2024 г.);
 10. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо);
 11. Документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано при кандидатстването).