Logo

ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА НА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ДЕЦА

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 28. 06. 2023 г. в 12,00 часа в Електронната система за записване в първи клас се обявяват резултатите от второ класиране на приетите в първи клас деца.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ДЕЦА 

Документи за записване на класираните ученици се подават в сградата на училището – стая № 14 от  30. 06  до 06. 07. 2023 г. от 8,00 ч. – 18,00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

 1. Заявление за прием на ученик в първи клас с регистрационен формуляр към него (по образец на училището);
 2. Декларация за обработване на лични данни (по образец на училището);
 3. Заявления за занималня, УУП и УЧ по спортни дейности (по образец);
 4. Декларация иновативно училище;
 5. Заявление за изучаване на английски език;
 6. Удостоверение за раждане – копие;
 7. Лична карта на родител/ настойник на детето (за сверяване на данни);
 8. Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас;
 9. Лична амбулаторна карта на детето / Талон 5 и 6 от личния лекар (предоставят се най-късно до 15.09.);
 10. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо);
 11. Документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано при кандидатстването).