Logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед РД -01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, присъственото обучение за учениците от V – ХII клас ще се проведе при спазването на следния график:

от 04. 03. 2021 г. – 17. 03. 2021 г. присъствено се обучават учениците от VI клас  

Извън посочения период учениците от V и VII клас продължават да се обучават в е-среда от разстояние в MsTeams.

ДНЕВЕН РЕЖИМ – II СРОК