Logo

ВАЖНО – ТРЕТИ ЕТАП на класиране след VII клас!

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

В трети етап на класиране участват учениците, които не са записани
в първи или втори етап на класиране.

Свободни места след II етап на класиране

Подаване на Заявление: от 20.07.2018г. до 24.07.2018г. вкл.:

1. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения.
Адресът е priem.mon.bg. Попълването е през избрания сайт след влизане с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

2. Подаване на Заявление в училище-гнездо става, като посетите което и да е гнездо на територията на област Бургас. Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2017/2018 г. ще приемат документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование за учебната 2018/2019 г. Няма ограничения за подаване на заявления на място в училищата-гнезда за ученици от други области.

Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.