Важно съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ОТ 19. 05. 2014 г. – понеделник

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ

ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

Важно! ПЪРВА СМЯНА ПГ, I клас, V, VI, VII клас
ВТОРА СМЯНА II, III, IV клас