Logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА “ЗНАМ И МОГА”

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед №РД09-905/14. 04. 2021 г. на министъра на образованието, националният кръг на олимпиадата “Знам и мога” ще се проведе на 24. 04. 2021 г. /събота/ от  9,00 ч., вместо на 15. 05. 2021 г..
Учениците предложени и номинирани  от Националната комисия е необходимо да се явят в училище и да заемат местата си не по-късно от 8:30 часа.

Начало на олимпиадата – 9.00 часа. Продължителност – 2 учебни часа (80 минути).

Олимпиадата се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ЗАЛИ