Logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

На основание Заповед № РД09-1804/31. 08. 2021 г. на министъра на образованието и науката 01. 02. 2022 г. е определен за междусрочна ваканция, а на основание Заповед № РД09 – 1474/24. 01. 2022 г. на министъра на образованието и науката дните  31. 01. 2022 г. и от 02. 02. 2022 г. до  04. 02. 2022 г. включително са определени за неучебни дни.

На 07. 02. 2022 г. /понеделник/ учебните занятия ще се провеждат по утвърдения за II срок график, както следва:

I клас – ПЪРВА смяна

II – IV клас – ВТОРА смяна

V – VII клас – ПЪРВА смяна

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА II СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА II СРОК – I – IV клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА II СРОК – V – VII клас

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В меню Ученици / Олимпиади и състезания е публикуван списъкът на учениците от област Бургас, които са класирани за областен кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“  през учебната 2020/2021 година.