ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

В ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

е от 05.06.2019г. до 11.06.2019г. с РАБОТНО ВРЕМЕ

от 8,00 часа до 17,30 часа на етаж I – стая №16.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. ЛИЧНА КАРТА НА РОДИТЕЛ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС /за сверяване/.

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО /за сверяване/.

3. ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ.

4. ЛИЧНА ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

5. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ПОСОЧЕНО ПРЕДИМСТВО.

С уважение,

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор