ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА – БУРГАС,

ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В  ОБЛАСТЕН КРЪГ НА

МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ
“ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ”,


СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ НА

18.03.2017г. /събота/ в 10,10 часа
В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

 СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО СТАИ:
СТАЯ №14 СТАЯ №15 СТАЯ №22 СТАЯ №23
СТАЯ №24 СТАЯ №25 СТАЯ №26 СТАЯ №27
СТАЯ №32 СТАЯ №33 СТАЯ №34 СТАЯ №35
СТАЯ  №36 СТАЯ №37 СТАЯ №38 СТАЯ №39
СПИСЪЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОСТАВЕНИ И НА ВХОДА НА УЧИЛИЩЕТО.
ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ