ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Честит първи учебен ден! УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

58982587_15013178_27-150x6

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2015 / 2016 ГОДИНА ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА

НА СЛЕДНИЯ ЛИНК: ЗА ВАС – ПРИЕМ.

58982587_15013178_27-150x658982587_15013178_27-150x658982587_15013178_27-150x6