Logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Със Заповед № 255/31. 01. 2020 г. на Кмета на община Бургас и Заповед № РД – 01-15/31.01.2020 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Бургас, се преустановяват учебните занятия във всички училища на територията на областта за периода от 03. 02. 2020 г. – 04. 02. 2020 г. включително.

Със Заповед № РД – 09 – 2148/27. 08. 2019 г. на Министъра на образованието и науката 05. 02. 2020 г. е определен за междусрочна ваканция за учениците.

От 06. 02. 2020 г. учебните занятия продължават по следния график:
ПЪРВА СМЯНА – I клас и V – VII клас
ВТОРА СМЯНА – II – IV клас