ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка със заповед № 675/30.03.2023г. на директора на основание получена заплаха и извършване на щателна проверка на училищната сграда от компетентните органи, днес 30 03. 2023 г. няма да се провеждат учебни занятия. Същите ще бъдат възстановени на 31. 03. 2023 г. при следния дневен режим: