Logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с писмо с Изх. №РД-21-1409/16.03.2023 г. на Началника на регионално управление на образованието – Бургас на основание чл.8 от Наредба 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, по повод предстоящите избори за народни представители, Ви уведомяваме, че на 31.03.2023 г. се намалява продължителността на учебния час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание Заповед №РД09-590/13.03.2023 г. на министъра на образованието и науката Ви информираме, че 03.04.2023 г. (понеделник) е обявен за неучебен ден.