Logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

На 06.03.2022 г. (неделя) ще се проведе областният кръг на олимпиадата по български език и литература.
Учителите, определени за квестори следва да се явят в съответното училище-домакин в 7.45 часа за провеждане на инструктаж.
Учениците, класирани за областния кръг е необходимо  да се явят в 8.00 часа, както следва:
Учениците от V и VI клас в ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” – Бургас.
Учениците от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас в ОУ” Васил Априлов”-Бургас. 

Успех на участниците в олимпиадата! 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание Заповед № РД 01- 173/ 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви съобщаваме, че обучението на учениците от I – VII клас за периода 22. 03. 2021 г. – 31. 03. 2021 г. ще се осъществи от разстояние в е-среда по утвърденото седмично разписание и при следния график:

I КЛАС

час  клас ГЦОУД I  клас
1 9:00 – 9:2 13:00 – 13:2
2 9:309:5 13:30 – 13:50 
3 10:20 – 10:4 14:10 – 14:3
4 10:50 – 11:10  14:40 – 15:00 
5 11:20 – 11:40  15:10 – 15:30
6 11:5012:10 15:40 – 16:00

II – IV КЛАС

час ГЦОУД II-IV клас II-IV клас
1 9:00 – 9:20 13:00 – 13:2
2 9:309:50  13:30 – 13:50 
3 10:10 – 10:30 14:10 – 14:3
4 10:40 – 11:00  14:40 – 15:0
5 11:10 – 11:30  15:10 – 15:3
6 11:4012:00 15:40 – 16:0

V – VII КЛАС

час V а, VI a, VII а V б, VI б, VII б V в, VI в, VII в V г, VI г, VII г
1 7:30 – 8:00 7:40 – 8:10 7:50 – 8:20 8:00 – 8:30
2 8:15 – 8:45  8:25 – 8:55 8:35 – 9:05 8:45 – 9:15
3 9:15 – 9:45 9:25 – 9:55 9:35 – 10:05 9:45 – 10:15
4 10:05 – 10:35  10:15 – 10:45 10:25 – 10:55 10:35 – 11:05
5 10:55 – 11:25  11:05 – 11:35 11:15 – 11:45 11:25 – 11:55
6 11:4512:15 11:55 – 12:25 12:05 – 12:35 12:15 – 12:45
7 12:30 – 13:00 12:40 – 13:10 12:50 – 13:20 13:00 – 13:30

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

С уважение,

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор