Logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка със Заповед №РД-09-2354/11.02.2022 г. на акад. Николай Денков – министър на образованието и науката Ви информирам за следното:

В периода от 14.02.2022 г. – 18.02.2022 г. учениците от VII клас ще се обучават в електронна среда.

Учениците от I до IV клас, V и VI клас ще се обучават присъствено, при спазване на противоепидемични мерки .

График на учебните часове при присъствено обучение за учениците от V и VI клас и  обучение от разстояние в е-среда за учениците от VII клас:

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

V и VI КЛАС

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – VII КЛАС

1 час 7,30 ч. – 08,10 ч. 1 час 7,30 ч. – 08,00 ч.
2 час 08,15 ч.  – 08,55 ч. 2 час 08,15 ч.  – 08,45 ч.
3 час 09,15 ч. – 09,55 ч. 3 час 09,15 ч. – 09,45 ч.
4 час 10,05 ч. – 10,45 ч. 4 час 10,05 ч. – 10,35 ч.
5 час 10,55 ч. – 11,35 ч. 5 час 10,55 ч. – 11,25 ч.
6 час 11,45 ч. – 12,25 ч. 6 час 11,45 ч. – 12,15 ч.
7 час 12,30 ч. – 13,10 ч. 7 час 12,30 ч. – 13,00 ч.
8 час 13,15 ч. – 13,55 ч. 8 час 13,15 ч. – 13,45 ч.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед РД -01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, присъственото обучение за учениците от V – ХII клас ще се проведе при спазването на следния график:

от 18. 02. 2021 г. – 02. 03. 2021 г. присъствено се обучават учениците от V клас  

Извън посоченият период учениците от VI и VII клас продължават да се обучават в е-среда от разстояние в MsTeams.

ДНЕВЕН РЕЖИМ – II СРОК