Logo

ВАЖНО – ПЪРВИ ЕТАП на класиране след VII клас!

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е

от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.

Съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование:

чл. 67:
(1) Във втория етап на класиране участват учениците, които:
1. не са приети;
2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл. 66 (заявление за участие във втори етап на класиране).
(2) Във втория етап на класиране учениците по ал. 1, т. 2 се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Чл. 72. Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. Заявление до директора;
2. Оригинал на Свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО;
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Ученици, които са приети по първо желание, нямат право да подават заявление за участие във втори етап на класиране.