Logo

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед № РД09-4465/17. 11. 2021 г. на министъра на образованието и науката на 22. 11. 2021 г. /понеделник/ учебните занятия ще се провеждат от разстояние в е-среда.

Обучението от разстояние в е-среда ще се осъществи по утвърденото седмично разписание и при следния график:

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – I – IV КЛАС ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – I – IV КЛАС
1 час 8,30 ч. – 8,50 ч. 1 час 13,00 ч. – 13,20 ч.
2 час 9,00 ч.  – 9,20 ч. 2 час 13,30 ч.  – 13,50 ч.
3 час 9,50 ч. – 10,10 ч. 3 час 14,20 ч. – 14,40 ч.
4 час 10,20 ч. – 10,40 ч. 4 час 14,50 ч. – 15,10 ч.
5 час 10,50 ч. – 11,10 ч. 5 час 15,20 ч. – 15,40 ч.
6 час 11,20 ч. – 11,40 ч. 6 час 15,50 ч. – 16,10 ч.

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – V – VII КЛАС ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – V – VII КЛАС
1 час 13,00 ч. – 13,30 ч. 1 час 08,30 ч.  – 09,00 ч.
2 час 13,40 ч.  – 14,10 ч. 2 час 09,10 ч. – 09,40 ч.
3 час 14,30 ч. – 15,00 ч. 3 час 10,00 ч. – 10,30 ч.
4 час 15,10 ч. – 15,40 ч. 4 час 10,40 ч. – 11.10 ч.
5 час 15,50 ч. – 16,20 ч. 5 час 11,20 ч. – 11,50 ч.
6 час 16,30 ч. – 17,00 ч. 6 час 12,00 ч. – 12,30 ч.
7 час 17,10 ч. – 17,50 ч.    

От 23. 11. 2021 г. /вторник/  всички ученици от I – IV  клас, за които има подадена декларация за тестване с бърз антигенен тест или притежават зелен сертификат ще се обучават присъствено. 

За учениците, за които няма подадена декларация за тестване, както и учениците от V-VII клас обучението ще се провежда в е-среда.