Logo

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 03. 06. 2022 г. в 12,00 часа в Електронната система за записване в първи клас се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в първи клас деца.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ДЕЦА 

Документи за записване на класираните ученици се подават на място в  училище –

първи етаж, стая № 11  от  06. 06  до 10. 06. 2022 г. от 8,00 ч. – 18,00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

  1. Заявление за прием на ученик в първи клас с регистрационен формуляр към него (по образец на училището);
  2. Декларация за обработване на лични данни (по образец на училището);
  3. Декларация за съгласие за заснемане на ученика по време на образователния процес;
  4. Заявления за група за целодневна организация на учебния ден и час за спортни дейности (по образец);
  5. Удостоверение за раждане – копие;
  6. Лична карта на родител/ настойник на детето (за сверяване на данни);
  7. Удостоверение за завършена подготвителна група;
  8. Лична амбулаторна карта на детето / Талон 5 и 6 от личния лекар (предоставят се най-късно до 10.09.);
  9. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е приложимо);
  10. Документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано при кандидатстването).