Logo

УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV И VII КЛАС ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ПРИСЪСТВЕНО, V И VI КЛАС В Е-СРЕДА

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка със Заповед №РД-09-2410/18.02.2022 г. на акад. Николай Денков – министър на образованието и науката и Заповед №РД-01-33/17.02.2022 г. на д-р Георги Паздеров – директор на Регионална здравна инспекция – Бургас, Ви информирам за следното:

В периода от 21.02.2022 г. – 27.02.2022 г. учениците от V и VI клас ще се обучават в електронна среда.

Учениците от I до IV клас и VII клас ще се обучават присъствено, при спазване на противоепидемични мерки .

График на учебните часове при присъствено обучение за учениците от VII клас и  обучение от разстояние в е-среда за учениците от V и VI клас:

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

VII КЛАС

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

V и VI КЛАС

1 час 7,30 ч. – 08,10 ч. 1 час 7,30 ч. – 08,00 ч.
2 час 08,15 ч.  – 08,55 ч. 2 час 08,15 ч.  – 08,45 ч.
3 час 09,15 ч. – 09,55 ч. 3 час 09,15 ч. – 09,45 ч.
4 час 10,05 ч. – 10,45 ч. 4 час 10,05 ч. – 10,35 ч.
5 час 10,55 ч. – 11,35 ч. 5 час 10,55 ч. – 11,25 ч.
6 час 11,45 ч. – 12,25 ч. 6 час 11,45 ч. – 12,15 ч.
7 час 12,30 ч. – 13,10 ч. 7 час 12,30 ч. – 13,00 ч.
8 час 13,15 ч. – 13,55 ч. 8 час 13,15 ч. – 13,45 ч.