Logo

УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

Loading

За шестдесет и първи път Основно училище “Васил Априлов” посрещна своите ученици. Началото на новата учебна 2019/2020 година бе дадено в 9,00 ч. с внасяне знамето на училището и издигане на българския национален флаг. Гости на тържеството бяха г-ж Руска Бояджиева – Зам. кмет по европейски политики и околна среда на Община Бургас, г-н Веселин Пренеров – Председател на постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет – Бургас и член на Обществения съвет, г-жа Гюлшен Еминова – старши експерт “Квалификация на педагогическите специалисти” в РУО – Бургас и г-н Кирил Костадинов – директор на БНР – Бургас.

Училищният праг прекрачиха 751 ученици, като 77 от тях са първокласниците, които влязоха в напълно обновени стаи по програмата на Община Бургас “Първокласно начало”.