Logo

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ Г КЛАС УЧАСТВАХА ВЪВ ВИКТОРИНА ПОД НАСЛОВ „HAPPY GREEN PLANET“

Loading

Учениците от I г клас участваха във викторината по английски език, организирана от Центъра за личностно развитие в Бургас под наслова „HAPPY GREEN PLANET“, част от образователните дейности по реализиране на Програмата за ранно чуждоезиково обучение по английски език на Община Бургас.

Чрез разнообразни педагогически методи и форми – работа с интерактивна дъска, игри с флашкарти и интерактивни методи, г-жа Татяна Йорданова представи темата:  Планетата Земя – нейното животинско и растително разнообразие, дейности за опазването на околната среда. Първокласниците демонстрираха усвоени знания за понятия в различни области от околната среда – сезони, време, животни, превозни средства, растения; знания за месеците, числата и буквите.  В края на часа всяко дете получи заслужен подарък.