СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ на Международен турнир!


ОТБОР “МЛАД ПИТАГОР” – II клас

с ръководител Станка Александрова – Старши учител в Начален етап


1 юли 2017г.