Logo

Състезание по Български език за ТРЕТИ клас

Loading

Състезание по Български език за трети клас

“Език свещен на моите деди”

04.05.2019г. /събота/ от 10,00 часа до 11,00 часа

В сградата на ОУ “Васил Априлов” – Бургас

следва да се явят учениците от: 

ОУ “Васил Априлов”, ОУ “Братя Миладинови”, ОУ “Любен Каравелов”,

ОУ “П. Р. Славейков”, ОУ “П. К. Яворов”,  ОУ “Свети Княз Борис I”,

СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров”.

Учениците, записани за участие в състезанието, се явяват не по-късно

от 9,30 часа, носят със себе си син химикал и задължително

Входящ номер на заявлението.

Организаторите ще ги насочват и настаняват на определените за тях места

в класните стаи.