Logo

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА “ЗНАМ И МОГА”

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед РД 09-1883/02. 09. 2021 год. и Заповед №РД09-561/18. 01. 2022 г. на министъра на образованието, националният кръг на олимпиадата “Знам и мога” ще се проведе на 02. 04. 2022 г. /събота/ от  9,00 ч.
Учениците включени в Списъка на допуснатите ученици до участие в  Националния кръг на олимпиадата “Знам и мога” е необходимо да се явят в училище  не по-късно от 8:30 часа.

Начало на олимпиадата – 9.00 часа. Продължителност – 2 учебни часа (80 минути).

Олимпиадата се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.