Logo

СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖЕМИ РОДИТЕЛИ И СЪГРАЖДАНИ

В изпълнение на проект  „Изграждане на пристройка за разширение на ОУ „Васил Априлов“ по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2026, модул  2, дейност II, училищната администрация обявява публична поръчка за избор на изпълнител на строително – монтажни работи по разширяване на учебната база.  

Изграждането на нова пристройка към съществуващата сграда на нашето училище е с цел да се осигурят необходимите площи и помещения за нуждите на учебното заведение и да се създадат нови допълнителни учебни помещения и модерни условия за обучение на нашите ученици.

Изборът на подходящ изпълнител е от съществено значение за успешното осъществяване на проекта и затова се надяваме да получим качествени и конкурентни оферти от опитни строителни компании.

Всички заинтересовани фирми могат да се запознаят с документацията на поръчката и да изпратят своите предложения в определения срок на следния адрес:

Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки

Благодарим Ви предварително за проявения интерес и се надяваме на успешно сътрудничество с избрания изпълнител.

 

С уважение,

Училищната администрация