На вниманието на родителите!

ГРАФИК на РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ за началото на учебната 2016/2017 година:

НАЧАЛЕН ЕТАП – I, II, III, IV клас – 27.09.2016г. – 18 часа

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – V, VI, VII клас – 28.09.2016г. – 18 часа

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор