Logo

ПРОЕКТ Спорт

Loading

„Спортът – модел за нов старт на социалното сближаване в

транс-граничния регион Бургас – Къркларели”

Водещ партньор ОУ “Васил Априлов” – Бургас, България
Партньори Основно училище “Ахмет Йенер” / Турция
Фондация “Кладара” / България
Среща на екипите
Тренировъчен лагер на учениците от ОУ „Ахмед Йенер“ гр.Къркларели, Турция 
 Тренировъчен лагер на учениците от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас в гр.Инеада, Турция – 24-28.06.2013 г.
Първи мултиспортен турнир в Бургас, България – 19.06.2013 г.
Втори мултиспортен турнир в Къркларели, Турция – 05.07.2013 г.
 Кръгла маса – 08.07.2013 г. в Хотел „Мираж“ – гр.Бургас, България
 
Трети мултиспортен турнир в Бургас, България – 12.10.2013 г. в Спортна зала „Младост“
Четвърти мултиспортен турнир в Къркларели, Турция – 25.10.2013 г.
Конференция в Киркларели, Турция на 09.11.2013 г. в Хотел „Акуш Кайя“
Резултати
Резюме