Logo

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Loading

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“,  Модул: “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участиев в ученическите олимпиади”

I. Основна цел:

1. Създаване на условия за личностното развитие на учениците

II. Конкретните цели:

1. Предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява;

2. Създаване на допълнителни условия за изяви на ученици с таланти;

3. Развиване на творческите способности на учениците.

III. Очаквани резултати:

1. Засилен интерес от страна на учениците за участие в национални олимпиади и състезания;

2. Проведено допълнително обучение на участниците в проекта с цел подготовка за Националната олимпиада „Знам и мога“.

IV. Групи за учебната 2021/2022 г.:

1. Сформирана група за подготовка на 13 ученици от 4 клас за Националната олимпиада „Знам и мога“.