Logo

Проект Твоят час

Loading

 
За преодоляване на обучителни затруднения
Български език
Ръководител: Руска Йолдова
Старши учител в начален етап
   
За преодоляване на обучителни затруднения
Математиката лесна
Ръководител: Даниела Хомондозлиева
Старши учител в Начален етап
   
За преодоляване на обучителни затруднения
Математика
Ръководител: Станка Стефанова
Старши учител и преподавател по Математика
 
За преодоляване на обучителни затруднения
Английски език
Ръководител: Анна Ендарова
Главен учител и преподавател по Английски език
   
За преодоляване на обучителни затруднения
Английски език
Ръководител: Цветанка Томова
Старши учител и преподавател по Английски език
 
Дейности по интереси:
Музикална звездичка
Ръководител: Стойка Сталева
Старши учител в Начален етап
   
Дейности по интереси:
Млад фотограф
Ръководител: Теодора Георгиева
Учител – ЦДО
   
Дейности по интереси:
Училище в компютъра
Ръководител: Веселина Кръстева
Старши учител и преподавател по Информационни технологии
   
Дейности по интереси:
Здрави, усмихнати и дружелюбни
Ръководител: Милена Мойсеева
Старши учител – ПИГ
   
Дейности по интереси:
Вокално студио “Славееви гласове”
Ръководител: Жасмина Дерменджиева
Старши учител и преподавател по Музика
   
Дейности по интереси:
Спортен бридж и шахмат
Ръководител: Вълко Цанев
  
   
Дейности по интереси:
Клуб “Мажоретки”
Ръководител: Теодора Георгиева
Учител – ЦДО
   
Дейности по интереси:
Млад художник
Ръководител: Анна Михайлова
Старши учител и преподавател по
Изобразително изкуство
   
Дейности по интереси:
“Априловци”
Ръководител: Мария Янкова
Старши учител и преподавател по
История и цивилизация
   
Дейности по интереси:
Малки артисти
Ръководител: Ташка Миланова
Старши учител – ЦДО