Logo

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Loading

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Официалното откриване на учебната 2021/2022 година ще се проведе на 15.09.2021 г. от 9:00ч. с учениците от I клас и V клас.

За останалите ученици учебната година ще бъде открита при спазване на следния график:

клас час на откриване
II а клас  10,30
II б клас 10,30
II в клас 10,30
II г клас 10,30
III а клас 11,30
III б клас 11,30
III в клас 11,30
IV а клас 12,15
IV б клас 12,15
IV в клас 12,15
IV г клас 12,15
VI а клас 13,00
VI б клас 13,00 
VI в клас 13,00 
VI г клас 13,00 
VII а клас 13,30
VII б клас 13,30
VII в клас 13,30
VII г клас 13,30

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, молим  учениците и техните родители  да спазват точния час в посочения график за да се избегне струпване в училищния двор, да носят маски и да спазват необходимата дистанция. Нека се пазим взаимно!

Мястото определено за родителите и гостите е в зоната, оборудвана с места за сядане в западната и южната част на училищния двор.

На 16. 09. 2021 г. графикът на учебните часове ще бъде както следва:

I клас – IV клас – първа смяна

V клас – VII клас – втора смяна

Очакваме Ви за успешното стартиране на една здрава, спокойна и успешна  2021/2022 учебна година!