Logo

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Loading

Уважаеми родители и ученици,

Официалното откриване на учебната 2020/2021 година ще се проведе на 15.09.2020г. от 9:00ч. с учениците от I клас.

 

За останалите ученици учебната година ще бъде открита при спазване на следния график:

 

клас час на откриване влизане в училищната сграда
II а клас  10,30 централен вход
II б клас 10,30 вход физкултурен салон
II в клас 10,30 вход физкултурен салон
III а клас 11,30 централен вход
III б клас 11,30 централен вход
III в клас 11,30 вход физкултурен салон
III г клас 11,30 вход физкултурен салон
IV а клас 12,15 централен вход
IV б клас 12,15 централен вход
IV в клас 12,15 централен вход
IV г клас 12,15 централен вход
V а клас 13,00 централен вход
V б клас 13,00  централен вход
V в клас 13,00  централен вход
V г клас 13,00  централен вход
VI а клас 13,30 централен вход
VI б клас 13,30 централен вход
VI в клас 13,30 централен вход
VI г клас 13,30 централен вход
VII а клас 14,00 централен вход
VII б клас 14,00  централен вход
VII в клас 14,00  централен вход
VII г клас 14,00  централен вход

Във връзка с епидемиологичната обстановка, молим  учениците и техните родители  да спазват точния час в посочения график за да се избегне струпване в училищния двор, да носят предпазни средства и да спазват необходимата дистанция.

Мястото определено за родителите и гостите е в зоната, оборудвана с места за сядане в западната и южната част на училищния двор.

На 16. 09. 2020 г. графикът на учебните часове ще бъде както следва:

I клас – IV клас – първа смяна

V клас – VII клас – втора смяна

Очакваме Ви за успешното стартиране на новата 2020/2021 учебна година!