Logo

ОТ 07 ДО 11 ФЕВРУАРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-VII КЛАС ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В Е-СРЕДА

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка със Заповед №РД-01-25/04.02.2022 г. на д-р Георги Паздеров – директор на Регионалната здравна инспекция – Бургас  Ви информирам за следното:

В периода от 07.02.2022 г. – 11.02.2022 г. учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено, при спазване на противоепидемични мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

В периода 07. 02. 2022 г. – 11.02.2022 г. учениците от V до XII клас ще се обучават в електронна среда.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – V -VII КЛАС